Start provinciaal programma Kansrijke Start

27 maart 2023

Met het provinciale programma Kansrijke Start verbindt en versterkt de provincie Groningen de gemeentelijke programma's die bijdragen aan een goede start en dezelfde kansen voor ieder kind. Afgelopen woensdag 22 maart was de kick-off van de provinciale coalitie Kansrijke Start in het provinciehuis in Groningen. Zorgadvies Groningen presenteerde, als één van de projectleiders, hoe de provinciale coalitie eruit komt te zien.

Ieder kind een goede start en dezelfde kansen bieden, ongeacht waar je wieg staat. Daar richt het programma Kansrijke Start zich op. Het programma ondersteunt (aanstaande) kwetsbare ouders zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten. Met het provinciale programma Kansrijke Start verbindt en versterkt de provincie Groningen de gemeentelijke programma's.  

Gezondheid voor en na geboorte
De eerste duizend dagen van een kind zijn erg belangrijk. Ziekenhuizen, verloskundigen, kraamorganisaties, andere zorgdeskundigen en ervaringsdeskundigen zetten zich samen met gemeenten en de provincie Groningen in voor een kansrijke start van de nieuwe generatie. Want gezondheid voor, tijdens en na de geboorte bepaalt voor een deel de gezondheid op latere leeftijd.  

Nationaal Programma Groningen 
Vanuit het Nationaal Programma Groningen ontvangt de provincie geld om de komende 1,5 jaar de samenwerking op te zetten. Met de provinciale aanpak kunnen de betrokken organisaties ervaringen uitwisselen en daardoor van elkaar leren. Ook biedt de provinciale aanpak onderwijs en training aan voor de professionals, zodat deze tijdig hulp kunnen bieden aan ouders die dat goed kunnen gebruiken. Verder wordt in kaart gebracht wat de ervaringen van ouders zijn en wat het effect is van de ondersteuning. Deze informatie wordt gedeeld om van te leren en te verbeteren. 
 
Inzet Zorgadvies Groningen voor integrale geboortezorg 
Zorgadvies Groningen adviseert en begeleidt partijen om uitwerking te geven aan de vaak ingewikkelde veranderprocessen die bij inhoudelijke ketensamenwerking en regionale samenwerking komen kijken. Onze adviseurs zijn in meerdere opzichten betrokken bij het programma Kansrijke Start. Samen met Martien Kroese van Impology verzorgt Roelinda Bos-Moorlag van Zorgadvies Groningen de projectleiding voor het provinciale programma.

Meer weten over wat Zorgadvies Groningen kan betekenen voor integrale geboortezorg? Kijk dan op de website en neem gerust contact op met adviseurs Roelinda Bos-Moorlag en Sereh Simons.  

Terug naar overzicht