Onderzoek Zorgadvies Groningen biedt inzicht in arbeidsmarktproblematiek 

15 mei 2023

De druk op de huisartsenzorg is groot. De zorgvraag groeit, onder andere door de stijgende vergrijzing en we zien dat diverse vacatures in de huisartsenzorg steeds moeilijker te vervullen zijn. Het lijkt daarom lastig om nu en in de toekomst, continuïteit van zorg te waarborgen. Inzicht in de arbeidsmarktproblematiek is daarom nuttig. Op verzoek van de Groninger Huisartsen Kring heeft Zorgadvies Groningen hier vorig jaar onderzoek naar gedaan en dat heeft geleid tot een breed, onafhankelijk en gedegen rapport waarmee men verder kan.

Om de arbeidsmarktproblematiek te kunnen duiden is er naar 4 aspecten gekeken die van invloed zijn op de arbeidsmarktproblematiek, te weten 1) Instroom, 2) Huidig personeel, 3) Uitstroom, 4) Zorgvraag. Voor de opzet en uitwerking van het onderzoek hebben we ook input en ervaringen van andere ROS’en ten aanzien van arbeidsmarktproblematiek meegenomen. De benodigde informatie op deze thema’s is onder andere verzameld middels een vragenlijst, die verstuurd is naar alle huisartspraktijken in de regio. Daarnaast is er data verzameld uit diverse landelijk beschikbare bronnen zoals het CBS en Zorgplein Noord. Alle data hebben we gecombineerd en zo kregen we een goed inzicht van wat er in de provincie Groningen en op praktijk-niveau speelt en wat we mogelijk in de toekomst kunnen verwachten.

Verdieping
Als volgende stap in het onderzoek zijn focusgroep-gesprekken gehouden, om meer lading en verduidelijking te kunnen geven aan de uitkomsten van de vragenlijst en de data. Naast verdiepingsvragen is hier gesproken over mogelijke oplossingsrichtingen, vervolgacties en mogelijk openstaande vraagstukken/dillema’s.

Compleet beeld
De uitkomsten van de doorlopen stappen hebben geresulteerd in een rapportage die een mooi en compleet beeld schetst van de arbeidsmarktproblematiek in onze regio en waarmee de Huisartsenkring Groningen verder kan. Zorgadvies Groningen heeft haar vaardigheden en kennis van de regio en de eerstelijnszorg goed kunnen inzetten om tot een breed, onafhankelijk en gedegen onderzoeksrapport te komen, dat volop aanknopingspunten biedt met betrekking tot de arbeidsmarktproblematiek.

Zorgadvies denkt verder mee
Na presentatie van het rapport heeft de Groninger Huisartsen Kring Elann gevraagd om op basis van de uitkomsten te komen tot een aanpak. Hiervoor is er een groep geformeerd, bestaande uit Gerard Tros (Elann) en Yvonne Haitsma (DDG). Zorgadvies is gevraagd om bij deze groep aan te sluiten en mee te denken in de voorstellen voor de verdere aanpak en uitrol.  

Voor meer informatie over dit bericht kunt u terecht bij Carlijn van Loon (06 - 51 51 16 01) en Jan Pieter de Meer (06 - 51 56 78 36)  

Klik hier voor de Rapportage Arbeidsmarktproblematiek.

Zie ook de Thema-nieuwsbrief Arbeidsmarkt huisartsenzorg voor meer informatie.

 

Terug naar overzicht