Proeven aan de praktijk

15 mei 2023

Niets zo leuk als samen koken. Terwijl je allerlei ingrediënten snijdt en bereidt is er volop ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Over het praktijkhouderschap bijvoorbeeld. Onder de titel ‘Proeven aan de Praktijk’ organiseerde Zorgadvies Groningen een kookworkshop waarbij zij een groep AIOS en waarnemers aan praktijkhouders koppelde. Plaats van handeling: Dennis Cooking Place in Groningen.

Ook Margot Vlot deed op maandag 17 april haar kookschort voor. Zij is sinds anderhalf jaar waarnemer en is al vanf het begin van haar studie geïnteresseerd in een eigen praktijk. “De patiëntenzorg is voor mij het allerbelangrijkste, maar ik vind het ondernemer- en praktijkhouderschap ook aantrekkelijke onderdelen van het vak. Daarom meldde ik me graag aan voor de kookworkshop.”

Spookverhalen
Na een introductie door Zorgadvies Groningen, waarbij deze organisatie aangaf zich hard te maken voor de continuïteit van de huisartsenzorg, was het tijd om de pannen op het vuur te zetten. Margot: “De praktijkhouder waaraan ik was gekoppeld weerlegde de spookverhalen die je tijdens de opleiding hoort: dat het praktijkhouderschap zo zwaar zou zijn, een combinatie met het ouderschap zou moeilijk zijn, enzovoort. Het enthousiasme van de praktijkhouder wekte bij mij vertrouwen: het is veel werk, maar dat kan ik aan en ga ik doen!”

Boodschappenkar
“Wat ik mooi vond,” vertelt Margot glimlachend, “was het voorwerp dat mijn kookpartner had meegenomen waarmee ze haar praktijkhouderschap symboliseerde. Het was een muntje voor een boodschappenkar met daarop het logo van de praktijk. Het verhaal was dat een waarnemer de kar helpt meeduwen, terwijl je als praktijkhouder de kar trekt. Een mooie metafoor!”

Goede netwerken
Samen met haar partner draaide Margot een smakelijke pasta in elkaar. Alle zes de koppels deelden hun gerechten aan het eind van de avond met elkaar en aan een grote tafel werd gezamenlijk genoten van de smakelijke resultaten. “Ik vond deze aanpak heel relaxed. En het was ook goed om meer bekend te raken met Zorgadvies Groningen. Zij bieden goede netwerken waardoor je kunt ontdekken wie er toe is aan opvolging of overname. Dat geldt voor starters, maar zeker ook voor stoppers.”

Ook meedoen?
Zorgadvies Groningen vindt het belangrijk dat praktijkhouders en niet praktijkhouders open met elkaar in gesprek zijn en in de gelegenheid gesteld worden om ervaringen met elkaar delen. Dat kan in diverse vormen plaatsvinden. Heb jij nu ook belangstelling om deel te nemen aan deze kook- of een andere vorm van kennisdelingsactiviteiten, neem dan contact op met Selma de Visscher (06 – 51 52 83 10) of  Carlijn van Loon (06 - 51 51 16 01). 

Terug naar overzicht