Regionaal succes Programma Organisatiegraad Paramedische Zorg: ROEPNN

10 mei 2024

‘Om bij te dragen aan de opdracht 'Passende Zorg’ is het belangrijk dat zorgverleners beter gaan samenwerken’, vertelt Hinda Stegeman, bestuurder van ROS Zorgadvies Groningen. De oprichting van de Regionale Organisatie Paramedici Noord Nederland (ROEPNN) in 2022 is een stap waar Hinda Stegeman en Paulien den Arend van Zorgadvies Groningen erg trots op zijn.

Programma Organisatiegraad Paramedische Zorg

Eerstelijnszorgprofessionals samenbrengen is een doelstelling uit het Programma Organisatiegraad Paramedische Zorg. Dit programma komt voort uit de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022. En als trekker van dit programma vanuit haar rol bij het ROS-Netwerk, is Hinda Stegeman erg content met ROEPNN. Ze is immers mede verantwoordelijk dat paramedici in de verschillende regio’s met deze opdracht aan de slag gaan. ‘Het is echt mooi dat een thema dat landelijk hoog op de agenda’s staat, zo voortvarend is opgepakt door paramedici uit Groningen en adviseurs van Zorgadvies Groningen’.

Wat is ROEPNN

ROEPNN is een initiatief van Fysio Ketenzorg Groningen en Diëtisten Coöperatie Groningen. Het is een zorggroep die de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in Groningen en de kop van Drenthe inkoopt via de zorgverzekeraars. Diëtisten en fysiotherapeuten met leefstijlcoachaantekening en leefstijlcoaches profiteren van de samenwerking.

"Op dit moment kijken we of we de georganiseerde logopedisten en andere disciplines kunnen toevoegen", licht Paulien den Arend van Zorgadvies Groningen toe. "Zodat ROEPNN een zorggroep wordt voor alle paramedici in Groningen, dat is het uiteindelijke doel."

Groepen bij elkaar krijgen

"Wat meegeholpen heeft om tot ROEPNN te komen, is dat zowel de fysiotherapeuten als de diëtisten al een coöperatie hadden. En dat deze twee al in samenwerking met Menzis aan het onderzoeken waren hoe de GLI uitgerold kon worden in de regio", stelt Hinda. Beide coöperaties besloten dat samen te doen. De rol van Zorgadvies Groningen ging in het begin vooral over de ondersteuning en uitwerking van de vraag ‘waar staan we voor? en ‘hoe gaan we samenwerken?’. Bij de begeleiding van de opzet van ROEPNN hebben we samengewerkt met de beide beroepsorganisaties. Met name de regioadviseur van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft zich bezig gehouden met de bedrijfsmatige ondersteuning van ROEPNN.

De meerwaarde van Zorgadvies Groningen

"Als onafhankelijke netwerkregisseur weten wij hoe je de intentie om samen te werken, het beste kunt aanvliegen. Hoe je moet besturen. We weten wat er regionaal en landelijk allemaal speelt en wie belangrijke stakeholders zijn", aldus Paulien, "Het wiel zelf uitvinden is echt overbodig." Ze geeft verder aan dat met name de onafhankelijke rol goed uitpakt: "In mijn rol als neutrale adviseur kan ik gemakkelijker ingewikkelde of zelfs gevoelige onderwerpen aankaarten. Dat maakt dat alles bespreekbaar is en dus ter tafel komt."
"ROEPNN doet inmiddels mee bij belangrijke thema’s in Groningen", vult Hinda aan. ‘Ze hebben echt positie ingenomen, bijvoorbeeld bij Gezond Groningen en zitten aan tafel bij belangrijke thema’s als valpreventie of overgewicht bij kinderen."

Opdracht afgerond?

"Nee, wat Zorgadvies Groningen betreft niet. We zijn blij met het resultaat tot nu toe, maar zien ook graag nog meer groepen aangehaakt", vertelt Paulien. "Afgelopen jaar hebben we geholpen bij het zich organiseren van de logopedisten. Momenteel begeleiden we het gesprek van de regionale logopedisten coöperatie (GroLoCo) met zorggroep ROEPNN over hoe een samenwerking eruit kan zien. Dit jaar gaan wij in gesprek met de ergotherapeuten en oefentherapeuten over hun organisatiegraad. Niet iedereen is zo georganiseerd als de fysiotherapeuten. Dat zou misschien eerst moeten gebeuren. Mocht die vraag er komen, dan pakken wij van Zorgadvies Groningen die graag op."

Het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg verhoogt nu in 19 regio’s, waaronder dus Groningen, de organisatiegraad van paramedici. Het ROS-Netwerk heeft van het programma de vraag gekregen om de komende maanden nog 6 regio’s te begeleiden.

Paramedi netwerken in andere regio's

Lees ook andere interviews over paramedische netwerken in de nieuwsbrief van ROS-Netwerk.

 

 

Terug naar overzicht