Adviseur eerstelijnszorg

Evelien Brakelé

Contactgegevens:
06 51 51 79 27
e.brakele@zorgadviesgroningen.nl

Zolang ik mij kan herinneren, heb ik een fascinatie voor gezondheidszorg. Aanvankelijk ging mijn belangstelling uit naar het medisch inhoudelijke. Dat leidde tot mijn studie Bewegingswetenschappen. De laatste jaren ligt mijn interesse meer in het organiseren van gezondheidszorg. Daarom volgde ik een traineeship dat zich richtte op de implementatie van zorglogistiek in de revalidatie. Die kennis en ervaring komt me uitstekend van pas bij Zorgadvies Groningen.

Hier houd ik me onder andere bezig met het opzetten van geriatrische netwerken. Met de toenemende vergrijzing is het belang van goed georganiseerde ouderenzorg evident. Ik wil praktijken de juiste handvatten aanreiken, zodat iedere oudere de juiste zorg ontvangt. Verder ben ik bezig met het begeleiden en scholen van het netwerk van praktijkmanagers en het gebruik van data in de eerste lijn, specifiek de Wijkscan.

Ik ben geboeid door de vraag achter de vraag en me goed bewust van de verschillende belangen die er spelen. Volgens mij biedt dat de juiste basis voor het geven van goede adviezen en het organiseren van doeltreffende acties. Het mooie aan het werken voor de eerste lijn, is dat het om zorg gaat waar iedereen mee in aanraking komt. Het idee dat ik met mijn werk het welzijn van mensen kan bevorderen, geeft mij een goed gevoel.

Maak kennis met mijn collega's