Adviseur eerstelijnszorg

Marjan Zijderveld

In het contact met patiënten is het voor huisartsen niet altijd duidelijk naar wie ze kunnen doorverwijzen wanneer het om niet medische zaken gaat. Denk bijvoorbeeld aan schuldenproblematiek. Omgekeerd is het voor gemeentes ook niet altijd makkelijk om in contact te komen met huisartsen. Die zoektocht zie je overal. Het is mijn doel de domeinen bij elkaar te brengen.

Ik houd me onder andere bezig met het opzetten van geriatrische netwerken. Het is bekend dat veel huisartsenpraktijken de afgelopen jaren zijn gestart met de module Ouderenzorg. Maar de daaraan verbonden taakstelling om een geriatrisch netwerk op te zetten, valt menig POH wel eens zwaar. Het is ook maatwerk. Ik zet daar graag mijn kennis en kunde voor in.

In de jaren 80-90 werkte ik in diverse Amsterdamse ziekenhuizen. Na een studie Pedagogiek maakte ik een overstap naar gemeenten en de non-profitsector. Ik werkte altijd binnen het sociaal domein; van gezondheidsbeleid, ouderenbeleid tot jeugd- en wmo- beleid. Als interimmer vervulde ik van 2008 tot eind 2020 diverse managementfuncties. De nadruk kwam steeds meer te liggen op het (strategisch) adviseren van gemeenten bij de decentralisaties jeugd, zorg en werk. De overheveling van taken van de overheid naar gemeenten was voor mij aanleiding om de Masteropleiding Organisatieprofessional en Veranderkundige te volgen.

Het is fijn om weer terug te zijn in de zorg. Er komt veel op de sector af. Denk aan ontwikkelingen op het gebied van de ouderenzorg, geboortezorg, digitalisering, enzovoort. Een goede samenwerking tussen de verschillende domeinen kan de zorg alleen maar ten goede komen.

Maak kennis met mijn collega's