Adviseur eerstelijnszorg

Sereh Simons

Contactgegevens: 
06 51 56 44 27
s.simons@zorgadviesgroningen.nl

In mijn loopbaan heb ik me voornamelijk gericht op het samenbrengen van het primaire proces en de ondersteunende diensten. Bij Zorgadvies Groningen richt ik me hier onder meer ook op. 

Mijn expertise ligt bij het ondersteunen van procesoptimalisatie; dit kan door inzet van een digitaal middel zijn of door organisatiestructuren of -gewoonten te veranderen. Hierbij kun je denken aan het goed inzetten van digitale middelen, ondersteunen bij onderlinge communicatie of klanten, begeleiden van veranderingen in organisatie(vormen). Dit zijn soms korte trajecten van een paar weken tot maanden of een lange termijn ondersteuning van een paar jaar. Daarbij is de ondersteuning eerst intensief waarna de verantwoordelijkheid gedeeld wordt en vervolgens wordt afgebouwd. De laatste fase is alleen begeleiden bij problemen of een aantal keer in een jaar begeleiden, bijvoorbeeld elk half jaar. 

Binnen Zorgadvies Groningen werk ik aan drie verschillende onderwerpen; organisatiegraad van de paramedici, ICT in de eerste lijn en geboortezorg. Bij al deze onderwerpen ondersteunen we organisaties bij het efficiënt en effectief samen komen en werken. Mijn ervaring en kennis van de verschillende lijnen in de zorg en proceskennis zet ik in. Ik leg snel verbanden en kan de vertaling tussen vragen en achterliggende wensen maken. Daarbij heb ik de durf om naar het pijnpunt te gaan.

Efficiënt en effectief tijd en middelen inzetten vind ik belangrijk. Aan een gesprek met mij of een project wat ik uitvoer, moet de zorgverlener echt iets hebben, zowel direct als op de lange termijn. Ik geloof dat je samen verder komt als je elkaars talenten op het juiste moment en de juiste manier inzet. Daarbij vind ik belangrijk dat je goed bent voor elkaar en elkaar iets gunt. Sfeer in een groep is daarbij belangrijk om resultaten te behalen en te leren van en met elkaar.

Maak kennis met mijn collega's