Adviseur eerstelijnszorg

Sereh Simons

Van oorsprong ben ik bioloog. Maar klinische informatica boeide me ook, dus heb ik ook nog een vervolgstudie aan de TU/e gedaan. Mijn laatste baan was bij een gehandicaptenorganisatie. Daar hield ik me bezig met het standaardiseren van informatie, het organiseren van stuurinformatie, het structuren voor evaluaties, enzovoort.

Bij Zorgadvies Groningen ga ik me richten op de organisatie van paramedici. In Groningen ontbreekt het aan een overkoepelend orgaan dat kan optreden als gesprekspartner en ook bindende afspraken kan maken. Maar daarin is Groningen niet uniek, het geldt voor meer regio’s. Het werk vloeit voort uit de ‘Bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019-2022’ waarin diverse landelijke paramedische organisaties zijn vertegenwoordigd.

Vooraleerst ga ik het veld verkennen: hoe is het gesteld met de huidige organisatiegraad? Wie staat open voor toetreding tot een organisatie? Moet het mono- of multidisciplinair zijn? Kortom er zijn nog vele vragen te beantwoorden voordat ik samen met de verschillende disciplines een visie kan ontwikkelen. Het hele traject zal dan ook zo’n twee jaar beslaan.   

Een andere verkenning die ik ga uitvoeren, betreft de inzet van digitale middelen binnen de eerstelijnszorg. Corona heeft de invoering van ICT versneld. Veel huisartsen en patiënten zijn inmiddels bekend met digitale consulten. Soms bevalt dat uitstekend, maar soms ook niet. Het goede moeten we zien te behouden. Dat vergt soms hulp bij de implementatie. Ik ga alle ins- en outs in kaart brengen. Wat de langere termijn betreft, wil ik me ook richten op een eenduidige manier van digitale samenwerking tussen de eerstelijn en andere domeinen.

Maak kennis met mijn collega's