Samenwerking

Voor kwalitatief goede zorg in de eerstelijn is onderlinge samenwerking een absolute vereiste. En ook de samenwerking met de gemeente, welzijnsorganisaties en de tweedelijnszorg wordt steeds belangrijker.

Zorgadvies Groningen begeleidt:

 • lokale samenwerkingsverbanden: bijvoorbeeld enkele huisartsenpraktijken die willen samenwerken, huisartsenpraktijken die intensiever willen samenwerken met andere disciplines uit de eerstelijn;
 • samenwerking op weg naar een nieuw gezamenlijk gebouw;
 • samenwerking rondom bepaalde patiëntengroepen, bijvoorbeeld ondersteuning bij het opzetten van een geriatrisch netwerk, eerstelijns GGZ;
 • regionale samenwerking zoals het oprichten van een coöperatie voor een bepaalde beroepsgroep;
 • samenwerking vanuit de eerstelijn met andere domeinen zoals de gemeente of de tweedelijn.

Wat mag u van ons verwachten? Wij:

 • ondersteunen en adviseren bij strategische beslissingstrajecten. U besluit, u blijft verantwoordelijk;
 • geven, met betrouwbare data onderbouwd, inzicht in uw huidige en toekomstige populatie en nemen zo diverse scenario’s met u door;
 • fungeren als aanjager met betrekking tot samenwerking en nieuw beleid;
 • treden op als sparringspartner om de voor u juiste strategie te bepalen en vragen te beantwoorden als ‘moet ik specialiseren of juist verbreden’, ‘met welke partners kan ik het beste samenwerken’, enzovoort;
 • adviseren bij de aanpak van veranderingsprocessen met verschillende partijen en veranderingen binnen bijvoorbeeld het team van een huisartsenpraktijk.

Hoe gaan we te werk?

Bij elke vraag die u bij ons neerlegt en elk project dat we met u starten, gaan we op dezelfde gestructureerde manier te werk:

 • we analyseren uw vraagstuk en brengen de meest optimale oplossingen in kaart;
 • we onderzoeken en onderbouwen, bijvoorbeeld door middel van draagvlakonderzoek en/of gebiedsanalyse, zodat u meer inzicht krijgt in uw eigen situatie;
 • we verbinden de verschillende partijen met elkaar voor een goed resultaat;
 • we implementeren: van uw idee maken wij een concreet stappenplan en adviseren u bij de uitvoering;
 • we borgen, monitoren en evalueren de output en het proces zodat de behaalde resultaten toekomstbestendig zijn;
 • we stimuleren regionale initiatieven vanuit politieke en landelijke ontwikkelingen.
   

Maatschappelijk gefinancierd en onafhankelijk

Wij werken vanuit ondersteuningsgelden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Die financiering is gebaseerd op de ROS-beleidsregel 'Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling’.
Onze activiteiten zijn gericht op eerstelijns zorgverleners, te weten huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, zorgaanbieders die basis GGZ leveren, diëtisten en apothekers.
Wij stemmen onze inzet af met het werkveld en onze preferente zorgverzekeraar, Menzis.