Verbetering, samenhang en continuïteit

Zorgadvies Groningen streeft naar verbetering, samenhang en continuïteit van de eerstelijns zorg dichtbij huis in de regio Groningen en kop van Drenthe. Als onafhankelijk partner bouwen we aan bruggen tussen de eerstelijns onderling, en de eerste lijn met het sociale domein en tweede lijn, om samenwerking én ontwikkeling te stimuleren. We kennen professionals, organisaties en netwerken in de zorg en regionale en lokale context goed. We weten hoe inhoud, regelgeving en financiering eruit ziet, begeleiden veranderprocessen én zorgen dat het werkt zodat de kwaliteit van zorg verbetert. We dagen uit om buiten kaders te denken, tonen ondernemerschap en visie en bieden tools aan. Daarbij houden we rekening met regionale verschillen in belangen, werkwijze, houding en cultuur van stakeholders.

Voor wie?

Onze activiteiten zijn gericht op eerstelijns zorgverleners in de regio Groningen en in de kop van Drenthe:: huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, zorgaanbieders die basis GGZ leveren, diëtisten en apothekers. 

Voorbeelden van wat we doen: 

Als onafhankelijk partner bouwt Zorgadvies Groningen aan bruggen tussen de eerstelijnszorg onderling en de eerste lijn met het sociale domein en de tweede lijn. Denk aan begeleiding bij:

 • lokale samenwerkingsverbanden tussen eerstelijns zorgverleners onderling en met de 2e lijn en het sociaal domein. 
 • samenwerking rondom bepaalde patiëntengroepen, bijvoorbeeld ondersteuning bij het opzetten van een geriatrisch netwerk, eerstelijns GGZ.
 • regionale samenwerking zoals het oprichten van een coöperatie voor een bepaalde beroepsgroep.
 • andere vormen van samenwerking, bijvoorbeeld de weg naar een nieuw gezamenlijk gebouw.

We werken aan verschillende programma's en thema's (zie rechts voor het overzicht en directe links). 

Wat kun je zoal van ons verwachten? 

 • Wij ondersteunen en adviseren bij strategische beslissingstrajecten. De zorgverlener besluit en blijft verantwoordelijk.
 • We geven, met betrouwbare data onderbouwd, inzicht in de huidige en toekomstige populatie en nemen zo diverse scenario’s met je door.
 • We fungeren als aanjager met betrekking tot samenwerking en nieuw beleid.
 • We treden op als sparringspartner om de voor jou juiste strategie te bepalen en vragen te beantwoorden als ‘moet ik specialiseren of juist verbreden’, ‘met welke partners kan ik het beste samenwerken’, enzovoort.
 • We adviseren bij de aanpak van veranderingsprocessen met verschillende partijen en veranderingen binnen bijvoorbeeld het team van een huisartsenpraktijk.

Werkwijze

 • We analyseren het vraagstuk en brengen de meest optimale oplossingen in kaart.
 • We onderzoeken en onderbouwen, bijvoorbeeld door middel van draagvlakonderzoek en/of gebiedsanalyse, zodat je meer inzicht krijgt in uw eigen situatie.
 • We verbinden de verschillende partijen met elkaar voor een goed resultaat.
 • We implementeren: van jouw idee maken wij een concreet stappenplan en adviseren bij de uitvoering.
 • We borgen, monitoren en evalueren de output en het proces zodat de behaalde resultaten toekomstbestendig zijn.
 • We stimuleren regionale initiatieven vanuit politieke en landelijke ontwikkelingen.
   

Maatschappelijk gefinancierd en onafhankelijk

Wij werken vanuit ondersteuningsgelden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Die financiering is gebaseerd op de ROS-beleidsregel 'Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling’. Wij stemmen onze inzet af met het werkveld en onze preferente zorgverzekeraar, Menzis.