Zorg in de (huisartsen)praktijk

Er is een roep om verandering, zowel van binnen als van buiten de eerstelijnszorg. De urgentie om zaken anders te organiseren is merkbaar. De werkdruk ligt hoog en de arbeidsmarkt wordt krapper bij een groeiende zorgvraag. Meer patiënten met complexe problematiek melden zich bij de huisarts.

Zorg om continuïteit van voldoende huisartsenpraktijken merken we ook in de regio Groningen en kop van Drenthe. In vergelijking met andere regio’s is de nood wat minder hoog, maar we willen voorkomen dat het een grote zorg wordt. Daarom zet Zorgadvies Groningen vol in op het delen van kennis en ervaringen van huisartsen zelf, van de organisaties die de huisartsenzorg ondersteunen en van organisaties in de regio waar huisartsen vaak contact mee hebben. 

Website WordhuisartsinGroningen biedt praktisch overzicht
Wordhuisartsingroningen.nl biedt een praktisch overzicht over welke organisaties in het zorglandschap waarmee kunnen ondersteunen. Ook vind je er ervaringsverhalen van huisartsen en informatie over de regio. De site wordt regelmatig aangevuld met nieuws en inspirerende verhalen. Zorgadvies Groningen heeft het initiatief genomen om deze website te ontwikkelen om (potentiële) huisartsen optimaal te laten profiteren van wat de regio en het zorglandschap aan kansen en ondersteuning biedt. Hiermee beogen we zorgprofessionals te versterken en de continuïteit van de huisartsenzorg te bevorderen, waarmee we werken aan zorg en gezondheid dichtbij huis. 

Wat wij voor jou als huisarts kunnen betekenen 
In welke fase van je carrière als huisarts je je ook bevindt; je kunt bij ons terecht voor strategisch en praktisch advies, informatie, netwerken en handige tools en ondersteuning. Geheel kosteloos. Als onafhankelijk partner met een maatschappelijke opdracht, staan wij naast jou als huisarts en naast andere zorgverleners en zorggroepen in de eerstelijnszorg. Vanuit onze 4 pijlers strategie, kennis, netwerk en aanpak, ondersteunen we eerstelijns zorgverleners bij de organisatie van zorg en mono-, multi- en domeinoverstijgende samenwerking. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. 

We schetsen een breed perspectief van mogelijkheden van zorg in de buurt. Daarin nemen we ook de verbinding met de tweedelijnszorg en het sociale domein mee. In praktische zin zie je dat terug in het brede dienstenaanbod wat we je als huisarts aanbieden. We willen dat je met plezier en trots je vak in deze mooie provincie kunt uitoefenen. Door te inspireren, te activeren en te verbinden, vergroten en bundelen we zorgkrachten voor de gewenste veranderingen én continuïteit.  

Goed inspelen op behoeften werkveld, o.a. bij praktijkopvolging
Continuïteit van (huisartsen)zorg plaatsen we in een breed perspectief en zetten we continue en al jarenlang op in, in samenspraak met huisartsen (Wagro en Huisartsenkring) en Menzis. Daardoor zijn langdurige contacten met huisartsen ontstaan, waardoor onder meer vraag en aanbod voor praktijkopvolging gedurende een langere periode gemonitord kan worden. En kunnen we goed inspelen op andere behoeften die er zijn. Ook wetenschappelijke inzichten nemen we in onze aanpak mee vanuit het lopende promotieonderzoek dat in goed contact met de Huisartsenopleiding UMCG en onderzoeksgroep is opgestart. 

Robuuste praktijken spreken nieuwe generatie huisartsen aan
Uit onderzoek onder recent gevestigde huisartsen en waarnemende huisartsen in Groningen blijkt onder meer dat er behoefte is om meer inzicht te krijgen in het praktijkhouderschap en om ervaringen van bijvoorbeeld pas gestarte praktijkhouders te horen. Ook vinden huisartsen het belangrijk om met elkaar samen te werken. En het loont om pro-actief toe te werken naar een praktijkorganisatie die de nieuwe generatie huisartsen aanspreekt. 

Zorgkracht genereren en bundelen
Goede (huisartsen)zorg dichtbij huis is van belang, zeker in gebieden waar veel ouderen en kwetsbare mensen wonen. Als iemand veel zorg nodig heeft, zijn er vaak verschillende zorgverleners betrokken. Dit stelt eisen aan de samenwerking, de rol van de huisarts als regisseur, de continuïteit en de organisatie van de zorg. Daarom willen we zoveel mogelijk zorgkracht generen en bundelen. 

Onze strategische focus voor de eerstelijns zorg in deze regio ligt de komende jaren bij de volgende 4 ontwikkellijnen:  
• Organisatiegraad van de zorg 
• Toegankelijke zorg en continuïteit 
• Zorg voor (potentiële) kwetsbare groepen 
• Menskracht en middelen 

Ga naar Word Huisarts in Groningen