Een solide praktijkvoering

Bij het voeren van een praktijk komt heel wat kijken. Zorgadvies Groningen heeft diverse producten en diensten ontwikkeld voor de praktijkvoering. Onze adviseurs geven u graag advies.

 • Samenwerking

  Professionele zorgverlening draait om samenwerking. Maar wat levert het op? Wanneer biedt het echte meerwaarde? Uiteraard hangt het antwoord op die vraag af van wat je wilt bereiken. Wat is je doel? Onze adviseurs ondersteunen en adviseren zorgverleners bij het aangaan van een samenwerkingsverband en bij visietrajecten.

 • Zorginnovatie

  Onze adviseurs ondersteunen en adviseren bij diverse innovatietrajecten in de huisartsenzorg. Vanuit hun brede ervaring kunnen ze snel schakelen en verbindingen leggen. Hieraan kan een visietraject of een samenwerkingsverband ten grondslag liggen.

 • Wijkscan

  Hoe gezond zijn de inwoners in de wijk? Hoeveel ouderen wonen er in je dorp of stadsdeel? Hoeveel zullen dat er zijn over tien jaar? De wijkscan maakt analyses op maat. Onze adviseurs presenteren relevante data, voeren daarover gesprekken en begeleiden huisartsen bij visieontwikkeling en zorgprogrammering.

 • Nieuwbouw

  Een nieuw praktijkpand of een nieuw gezondheidscentrum bouwen. Ingrijpende en complexe processen, waar talrijke disciplines bij komen kijken. Onze adviseurs hebben daarmee ervaring. Zij ondersteunen en adviseren je graag bij het maken van keuzes in alle mogelijke huisvestingsvraagstukken. Vaak ligt er een samenwerking en/of visietraject aan ten grondslag.

 • ZorgondernemerScan

  Met deze scan zie je snel welke ondernemerskwaliteiten je bezit. Je krijgt 360-graden feedback van naaste collega’s zodat je weet waar u staat als zorgondernemer en op welke gebieden teamleden je zouden kunnen aanvullen. Onze adviseurs maken graag een afspraak voor een persoonlijk- en/of teamgesprek om de uitkomsten van de scan met je te bespreken.

 • Praktijkmanagersnetwerk

  Wil je als huisarts het liefst je tijd besteden aan directe patientenzorg, dan kan een praktijkmanager uitkomst bieden. Menzis biedt voor huisartsenpraktijken een vergoeding voor de inzet van een praktijkmanager.
  Meer lezen over de Menzispraktijkmanagementformule

  Netwerk praktijkmanagers
  Voor praktijkmanagers organiseert Zorgadvies Groningen ondersteuning, in de vorm van een Eerstelijns-managers-netwerk.
  Meer lezen over Eerstelijnsmanagers-netwerk

   

 • Praktijkparaplu

  Met de Praktijkparaplu krijg je een beeld van de taken die, naast de patiëntenzorg, bij het praktijkhouderschap horen. In het model is aangegeven wat ke zelf behoort te doen en wat je eventueel kunt uitbesteden. Ook wordt aangegeven wat er allemaal geregeld moet worden bij een praktijkovername of associatie.