Een solide praktijkvoering

Bij het voeren van een praktijk komt heel wat kijken. Zorgadvies Groningen heeft diverse producten en diensten ontwikkeld voor de praktijkvoering. Onze adviseurs geven u graag advies.

 • Samenwerking

  Professionele zorgverlening draait om samenwerking. Maar wat levert het op? Wanneer biedt het echte meerwaarde? Uiteraard hangt het antwoord op die vraag af van wat u wilt bereiken. Wat is uw doel? Onze adviseurs ondersteunen en adviseren zorgverleners bij het aangaan van een samenwerkingsverband en bij visietrajecten.

 • Zorginnovatie

  Onze adviseurs ondersteunen en adviseren bij diverse innovatietrajecten in de huisartsenzorg. Vanuit hun brede ervaring kunnen ze snel schakelen en verbindingen leggen. Hieraan kan een visietraject of een samenwerkingsverband ten grondslag liggen.

 • Wijkscan

  Hoe gezond zijn de inwoners in uw wijk? Hoeveel ouderen wonen er in uw dorp of stadsdeel? Hoeveel zullen dat er zijn over tien jaar? De wijkscan maakt analyses op maat. Onze adviseurs presenteren relevante data, voeren daarover gesprekken en begeleiden huisartsen bij visieontwikkeling en zorgprogrammering.

 • Nieuwbouw

  Een nieuw praktijkpand of een nieuw gezondheidscentrum bouwen. Ingrijpende en complexe processen, waar talrijke disciplines bij komen kijken. Onze adviseurs hebben daarmee ervaring. Zij ondersteunen en adviseren u graag bij het maken van keuzes in alle mogelijke huisvestingsvraagstukken. Vaak ligt er een samenwerking en/of visietraject aan ten grondslag.

 • ZorgondernemerScan

  Met deze scan ziet u snel welke ondernemerskwaliteiten u bezit. U krijgt 360-graden feedback van naaste collega’s zodat u weet waar u staat als zorgondernemer en op welke gebieden teamleden u zouden kunnen aanvullen. Onze adviseurs maken graag een afspraak voor een persoonlijk- en/of teamgesprek om de uitkomsten van de scan met u te bespreken.

 • Praktijkmanagersnetwerk

  Wilt u als huisarts het liefst uw tijd besteden aan directe patientenzorg, dan kan een praktijkmanager uitkomst bieden. Menzis biedt voor huisartsenpraktijken een vergoeding voor de inzet van een praktijkmanager.
  Meer lezen over de Menzispraktijkmanagementformule

  Netwerk praktijkmanagers
  Voor praktijkmanagers organiseert Zorgadvies Groningen ondersteuning, in de vorm van een Eerstelijns-managers-netwerk.
  Meer lezen over Eerstelijnsmanagers-netwerk

   

 • Praktijkparaplu

  Met de Praktijkparaplu krijgt u een beeld van de taken die, naast de patiëntenzorg, bij het praktijkhouderschap horen. In  het model is aangegeven wat u zelf behoort te doen en wat u eventueel kunt uitbesteden. Ook wordt aangegeven wat er allemaal geregeld moet worden bij een praktijkovername of associatie.