Huisarts vormt de belangrijkste spil

Huisartsen vormen de belangrijkste spil in de ouderenzorg. Voor goede ouderenzorg is immers een netwerk nodig dat leidt tot multidisciplinaire samenwerking tussen o.a. welzijn, wijkverpleging en huisartsenzorg. En juist de basis van dat netwerk start met uw patiëntencontact. Zorgadvies Groningen adviseert u graag in deze complexe materie.

Belangrijke vragen die wij helpen beantwoorden zijn:

  • hoe krijgt de oudere de juiste ondersteuning?
  • welke afstemming in de eerstelijns- en tweedelijnszorg is daarvoor nodig?

Zorgadvies Groningen helpt u uw kennis over ouderenzorg te vergroten. Daarnaast bevorderen wij de aansluiting van alle betrokken partijen - van gemeenten tot en met mantelzorgorganisaties - rond dit thema. Signalering en voorlichting over toepassingen van nieuwe technologieën behoren ook tot ons takenpakket.
Uiteraard krijgt u advies op maat. Over bijvoorbeeld het opzetten van een Plan van Aanpak voor de patiënt, een Programma Ouderenzorg of een netwerkgroep. 

Groninger Zorgmodel Integrale Ouderenzorg

In Groningen is door ‘veldpartijen’ het Groninger Zorgmodel Integrale Ouderenzorg (GZIO)  ontwikkeld. Wanneer huisartsen met inzet van een praktijkondersteuner Ouderen (POH-O) integrale zorg voor kwetsbare ouderen willen aanbieden, kan men hiervoor een module bij de GHC afsluiten. Kiest u ervoor om dit via de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) op te zetten, dan zal de GHC u graag helpen met het gefaseerd opzetten van de Zorgprocessen.