Digitale verbinding

In de eerste lijn is sprake van steeds meer samenwerking en dat betekent dat digitale systemen met elkaar verbonden worden. Uiteraard vereist dit een veilige, maar ook gebruiksvriendelijke aanpak.

Zorgadvies Groningen houdt alle ICT-ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg scherp in de gaten. Op regelmatige basis brengen onze adviseurs de ICT-Commissie Huisartsen op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen.

Ervaringen en best practices

Als ondersteuningsorganisatie zijn we in staat om verschillende ervaringen en best practices bij elkaar te brengen en die te onderzoeken en te testen in en met het eerstelijnsveld. De ICT-Commissie heeft hierin een belangrijke rol. Ze zijn mede gericht op praktische advisering voor alle praktijken, zodat niet iedere praktijk het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Zorgadvies Groningen kent de volgende speerpunten:

  • digitale verwijzing binnen de eerstelijn;
  • digitale ondersteuning bij de samenwerking rond kwetsbare ouderen;
  • digitale ondersteuning bij de samenwerking met de tweede lijn, zoals digitale consultatie;
  • inzage van patiënten in hun dossier;
  • verkennen van digitale mogelijkheden op het gebied van e-health.