Digitale verbinding

In de eerste lijn is sprake van steeds meer samenwerking en dat betekent dat digitale systemen met elkaar verbonden worden. Uiteraard vereist dit een veilige, maar ook gebruiksvriendelijke aanpak.

Zorgadvies Groningen houdt alle ICT-ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg scherp in de gaten. Op regelmatige basis brengen onze adviseurs de ICT-Commissie Huisartsen op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen.

Ervaringen en best practices

Als ondersteuningsorganisatie zijn we in staat om verschillende ervaringen en best practices bij elkaar te brengen en die te onderzoeken en te testen in en met het eerstelijnsveld. De ICT-Commissie heeft hierin een belangrijke rol. Ze zijn mede gericht op praktische advisering voor alle praktijken, zodat niet iedere praktijk het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Zorgadvies Groningen kent de volgende speerpunten:

  • digitale verwijzing binnen de eerstelijn;
  • digitale ondersteuning bij de samenwerking rond kwetsbare ouderen;
  • digitale ondersteuning bij de samenwerking met de tweede lijn, zoals digitale consultatie;
  • inzage van patiënten in hun dossier;
  • verkennen van digitale mogelijkheden op het gebied van e-health.

 

DiVa

2022 is het jaar van de DiVa ofwel Digitale Vaardigheden. Elke maand brengt Zorgadvies Groningen een magazine uit waarmee je jouw digitale vaardigheden verder kunt ontwikkelen. In deze magazines vind je voor elk niveau handige tips, video’s, cursussen of wist-je-datjes. Daarnaast is er elke keer een winactie om iets leuks, nuttigs of lekkers te verdienen voor je team of organisatie. Lees het magazine! Je kunt ze hieronder downloaden.

Meer weten? Kijk ook eens op de site van het Noordelijk Platform Zorgtechnologie, het kennisnetwerk Technologie voor Zorg en Welzijn Noord Nederland. Dé plek waar netwerken van organisaties en instellingen uit de drie noordelijke provincies samen komen om onderling kennis, ervaringen, inzichten, verwonderingen en verhalen uit te wisselen. Zo verrijken en versterken we elkaar bij het inzetten van zorg- en welzijnstechnologie in brede zin. 

Lees meer