Adviseur Kansrijke start

Lowine van Schuylenburg

Mijn passie is het leveren van een actieve bijdrage aan duurzame gezondheid(szorg). Ik breng mensen, organisaties en domeinen bijeen om samen aan oplossingen te werken voor complexe vraagstukken. Als projectleider Kansrijke Start bij Zorgadvies Groningen is dat precies waar ik mee bezig ben. Kansrijke Start richt zich op een goede samenwerking rond (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie. Door hen tijdig en beter te ondersteunen krijgt hun kind de beste start en betere toekomstkansen. In mijn ogen is dit de meest duurzame vorm om te investeren in de gezondheid van de inwoners van Groningen!

Regionale samenwerking, netwerkzorg, preventie, kennis en data(uitwisseling) zijn de rode draden in mijn loopbaan. Ik heb gewerkt in de GGZ, bij de Districts Huisartsen Vereniging Groningen, het UMCG en bij Certe. Daarnaast heb ik verschillende opdrachten gedaan bij de Aletta Jacobs School of Public Health, het Antibiotica Resistentie Zorgnetwerk Noord Nederland (ABRZNN), Hi!Noord en voor VVT organisaties in Drenthe. De komende jaren zullen we veel zaken anders moeten gaan organiseren om de ambities rond preventie waar te maken. Graag slag ik de daartoe benodigde brug tussen zorgverleners, de zorgsector en lokale overheden.

Maak kennis met mijn collega's