ROS-netwerk/regio

Wij werken vanuit ondersteuningsgelden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Die financiering is gebaseerd op de ROS-beleidsregel 'Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling’. De afkorting ROS staat voor Regionale Ondersteuningsstructuur. De zeventien ROS-organisaties in Nederland vormen een landelijk dekkend netwerk en vervullen een maatschappelijke opdracht: zij stimuleren de integratie en samenwerking binnen de eerstelijnszorg door advisering, ondersteuning en het signaleren van nieuwe ontwikkelingen.

Landelijke kennisdeling

Als netwerk wisselen we kennis en ervaring uit voor regionale samenwerking en veranderingen in de zorg op onderwerpen als zelfmanagement, wijkgericht werken, substitutie, geïntegreerde gebiedsanalyses en zorgthema’s. De ROS-organisaties zijn aangesloten bij InEen, de brancheorganisatie van de eerste lijn.
 

Regio vertaling

De ROS vertaalt landelijke ontwikkelingen naar de regio en houdt daarbij rekening met de plaatselijke situatie (stad, platteland, bevolkingskrimp, capaciteitsproblemen) en de vragen uit het veld. Wij stemmen de activiteiten af met de zorgverleners, de zorgverzekeraar en andere regionale partners. Zorgadvies Groningen is werkzaam in provincie Groningen en de kop van Drenthe.

Landelijk ROS-netwerk