Personeelstekorten tegengaan

In 2019 is een eerste aanzet gemaakt op het gebied van continuïteit van zorgprofessionals in de huisartsenpraktijk. Uit het rapport ‘Balans in de huisartsenzorg’ van NIVEL/Prismant blijkt dat men in onze provincie vooral een tekort ervaart aan doktersassistentes. Dit is ook terug te zien in het aantal vacatures dat op de website van Elann staat vermeld. Voor een eerste inventarisatie hebben we stakeholders zoals ROC en Zorgplein Noord benaderd. In 2020 willen we samen met hen concrete plannen maken en uitvoeren om personeelstekorten tegen te gaan.

Rol Zorgadvies Groningen

Doel van dit project is het stroomlijnen van de coördinatie, samenwerking en onderlinge communicatie omtrent de arbeidsmarktproblematiek in de huisartsenzorg in de provincie Groningen. Het is ons streven te komen tot een oplossing voor het schaarste vraagstuk binnen de huisartsenzorg en we willen bijdragen aan een toekomstbestendige huisartsenzorg in de provincie.

Middelen
Om ons doel te bereiken willen wij middels bijeenkomsten met de stakeholders het vraagstuk verder ontrafelen, dus meer kennis en inzicht verkrijgen in de problematiek. Daarnaast willen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid creëren, verwachtingen naar elkaar uitspreken en proberen wederzijds begrip te kweken.

Werkgroep
Zorgadvies Groningen is de trekker van een werkgroep die zij samen met GHC en Elann heeft geformeerd. Hierin zijn praktijkmanagers, Zorgpleinnoord, de Hanzehogeschool Groningen, DDG, Noorderpoort en afdeling Studentenonderwijs Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde UMCG vertegenwoordigd. Gezamenlijk pakken we eerst het thema ‘Stageplaatsen’ op. Daarna zullen andere mogelijke oplossingen voor het schaarstevraagstuk aan de orde komen. Te denken valt bijvoorbeeld aan taakherschikking en digitalisering, zoals ook staat aangegeven in het rapport 'Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg'.

Deelname werkgroep?
Heb je ideeën met betrekking tot dit onderwerp en/of wil je deelnemen aan de genoemde werkgroep, neem dan contact op met Carlijn van Loon: 06 51 51 16 01 of c.van.loon@zorgadviesgroningen.nl.