Ondersteuner Jeugd en Gezin

21 september 2018

Een tiental Groninger huisartsenpraktijken kent een nieuwe functionaris: de Ondersteuner Jeugd en Gezin. De OJG is de linking pin tussen huisarts, CJG, onderwijs en specialistische jeugdhulp. Hun aantal groeit.

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten volledig verantwoordelijk voor de ketenaanpak van kind- en jeugdproblematiek. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn geworden voor het inkopen en regisseren van de jeugdzorg, van lichte hulp aan gezinnen tot gespecialiseerde GGZ. Daarnaast hebben de gemeenten een bezuinigingsopdracht meegekregen. Zij staan kortom voor een enorme (maatschappelijke) uitdaging op het gebied van de aanpak van kind- en jeugdproblematiek. Overal in het land zijn gemeenten in samenwerking met verzekeraars en het zorgveld op zoek naar manieren om goede en passende zorg dichtbij te organiseren, tegen zo laag mogelijke kosten.

Zo ook in de provincie Groningen. Momenteel is een nieuwe functionaris te vinden bij een tiental huisartsenpraktijken, namelijk een Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG): linking pin tussen huisarts, CJG, onderwijs en specialistische jeugdhulp. En het aantal huisartsen met een OJG groeit.

Doel

Het doel van de OJG is het bieden van laagdrempelige zorg dichtbij, het terugdringen van het aantal verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp en het versterken van de samenwerking tussen huisarts, CJG en gemeentelijke basisteams. Deze betrekkelijk nieuwe functie wordt bij verschillende gemeenten ingezet en door alle partijen als positief ervaren. Inzet van de OJG leidt in zijn algemeenheid tot directe hulp voor kinderen en gezinnen dichterbij huis, kortere wachttijden en minder verwijzingen naar de (specialistische) jeugdhulp.

Het RIGG (de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) doet onderzoek naar de inzet van een OJG in de huisartsenpraktijk in de provincie Groningen en zal hierover  eind dit jaar publiceren. In de gemeente Groningen wordt dit onderzoek niet meer afgewacht en wordt al volop ingezet op de OJG. In eerste instantie in de wijken Selwerd en Beijum.  Zo ook in de gemeente Stadskanaal. De huisartsen in Stadskanaal werken al enige tijd met een OJG. De huisartsen in Musselkanaal en Onstwedde volgen.

Randvoorwaarden

In nauw overleg met ELANN/ROS, de Huisartsenkring Groningen, de GGZ adviescommissie, vertegenwoordigers van de specialistische jeugdhulp en de gemeenten, heeft de RIGG een modelovereenkomst opgesteld waarin de randvoorwaarden voor de inzet van een OJG staan beschreven. De gemeenten pakken de uitdaging op hun eigen wijze op, passend bij de lokale behoefte. ELANN/ROS heeft provinciaal ervaring opgedaan en kan ondersteunen om de verbinding tot stand te brengen tussen de zorg  en het sociaal domein.

Financiering

De OJG valt, in tegenstelling tot de POH GGZ, niet onder de regie van de huisartsen en wordt ook niet gefinancierd door de zorgverzekeraar. De OJG, die in de meeste gevallen in dienst is van een specialistische jeugdhulpaanbieder, wordt gefinancierd door de gemeenten.

Vragen?

Voor meer informatie over de inzet van de OJG kunt u bellen of mailen met Roelinda Bos, telefoon 050-3666445.

Terug naar overzicht