Praktijkmanager Thibaudier: 'Samenwerking maakt sterk!'

16 december 2019

Onlangs stond Josina Thibaudier als gastspreker voor het Eerstelijnsmanagers-netwerk Groningen. Ze was door Zorgadvies Groningen uitgenodigd om haar ervaringen als praktijkmanager voor een Friese HAGRO met 5 praktijken met ons te delen. Saillant detail: ze was één van de eersten die in Friesland via een zorgverzekeraar voor huisartsen ging werken. ‘Een tijd van pionieren’, aldus Thibaudier.

Volgens Thibaudier was het wel even wennen voor alle partijen. ‘Het was nieuw. Ik moest zoeken naar mijn rol binnen de HAGRO waarvoor ik werkte. Vertrouwen is heel belangrijk. Maar als je laat zien dat je in je streven naar efficiency en samenwerking ook rekening houdt met de wensen van de HAGRO, dan komt dat vanzelf.’

Elkaar beter leren kennen
‘In 2015 begon ik met een analyse van een apotheek van twee praktijken. Dat zorgde voor een inkijkje in elkaars keuken en werd als zeer nuttig ervaren. Vervolgens gaf ik een gezamenlijke triage-training. Daarop volgden carrousel-avonden waarin ik allerlei workshops aanbood. Door de teams te mengen, leerden de medewerkers van de verschillende praktijken elkaar beter kennen.'

Visie en handelswijze
'Specifiek voor de praktijkeigenaren heb ik een benchmark verzorgd die inzicht gaf in elkaars manier van declareren. Na een eerste voorzichtig begin wordt dit nu elk jaar herhaald en duiken we steeds dieper de cijfers in. Naar aanleiding van de cijfers discussiëren we over ieders visie op zorg en de organisatie hiervan. Centraal staat om van elkaar te leren en daardoor sterker te worden. Hoewel ik de werkprocessen in een HAGRO probeer te stroomlijnen, blijft er ruimte voor ieders visie en handelswijze.'

Sterk regionaal en provinciaal netwerk
Ondertussen werd door Dokterszorg Friesland het praktijkmanagersnetwerk opgezet. ‘Inmiddels telt onze groep 29 deelnemers. We vormen een sterk regionaal en provinciaal netwerk dat contact heeft met alle relevante zorgpartijen. De tijd van pionieren is voorbij. We weten nu dat samenwerking sterk maakt. Tegen de huisartsen die nog zonder praktijkmanagers werken wil ik zeggen: durf de samenwerking aan. Het levert je heel veel op!’

Terug naar overzicht