Samen door moeilijke tijden

27 maart 2020

We zijn in crisis door het coronavirus. Tot nu toe valt het aantal besmettingen en zieken in Noord-Nederland mee. We krijgen echter veel informatie vanuit de gebieden waar het virus heftig huishoudt. Wie kan er onberoerd blijven bij de beelden en verhalen van zorgverleners en herstelde coronapatiënten? Daarom hulde voor alle zorgmedewerkers die druk aan het werk zijn, zich voorbereiden op wat wellicht nog gaat komen en ieder ander die momenteel een steentje bijdraagt!

Zorgadvies werkt thuis
Als zo velen werken wij vanuit huis. Dat is best even wennen; we overleggen door te beeldbellen. Een aantal van ons heeft jonge kinderen thuis en dat vormt een extra uitdaging. Sommige afspraken gaan middels beeldbellen of telefonisch overleg ‘gewoon’ door, maar in andere gevallen ligt de focus van de eerstelijn nu op het implementeren van coronamaatregelen en daardoor vervallen, heel begrijpelijk, een aantal afspraken.

Ondersteuning crisisteam
Ter voorbereiding voor als er meer besmettingen en zieken in Groningen komen, hebben wij veel contact en samenwerking met het crisisteam van de huisartsenzorg bij de DDG en met de GHC, ELANN en Menzis. Ons nieuwe teamlid Carlijn van Loon, voorheen werkend bij de DDG, ondersteunt momenteel het Crisisteam. Carlijn zorgt voor het uitzetten en analyseren van de monitor van de beschermende middelen en personeelscapaciteiten bij de huisartspraktijken. Als Zorgadvies dragen wij op deze manier graag ons steentje bij. Als het gewenst is, kunnen onze adviseurs het team ook met andere zaken ondersteunen.

Mooie initiatieven en veranderingen
Er ontstaan in deze tijd ook allerlei mooie initiatieven. Dat zien we ook bij de inkoop van persoonsbeschermende middelen, waardoor er een extra voorraad van allerlei middelen, mondkapjes, schorten e.d is aangelegd. Heel veel disciplines zetten momenteel zorg op afstand en beeldbellen in om toch maar zorg aan de patiënten te kunnen blijven verlenen. Een maatregel die digitale zorg financiert, een centrale inkoop van middelen, allerlei burgerinitiatieven om materialen te doneren of indien nodig te vervoeren, aanbiedingen om de zorg, ziekenhuizen en huisartsen te helpen als daar vraag naar is: wij hebben hierover contact gezocht met het Crisisteam Huisartsenzorg. Momenteel is er nog geen behoefte aan extra hulp. Als dat verandert, zullen wij helpen dit te inventariseren en organiseren.

Onzekerheid
Helaas is er ook onzekerheid in het eerstelijnszorgveld. Sommige zorgverleners hebben hun omzet zien dalen. De vraag rijst hoe lang de crisismaatregelen gaan duren en hoe het verder moet met de financiën van de eerstelijnspraktijk. De overheid en zorgverzekeraars nemen gelukkig de nodige maatregelen en proberen duidelijkheid te geven. De verschillende beroepsverenigingen zijn in gesprek hoe met de situatie om te gaan. We hopen voor iedereen dat de onzekerheid niet te lang duurt.

Informatie
Voor up-to-date informatie over het coronavirus, hoe ermee om te gaan e.d. kunt u het beste de volgende sites volgen: RIVMDoktersdienst Groningen (berichtgeving over het coronavirus aan huisartsen in de provincie Groningen en Noord-Drenthe, in afstemming met het Crisisteam Huisartsenzorg Groningen), GGD GroningenThuisarts.nlAcute ZorgnetwerkMenzis en de website van uw eigen brancheorganisatie.

Terug naar overzicht