Nieuwsbericht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

1 april 2020

Voor de periode van 1 maart tot 1 juni gaan zorgverzekeraars zorgaanbieders ondersteunen die in financiële problemen (dreigen te) komen. Die ondersteuning van zorgverzekeraars zal, waar nodig, de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Hierover geven zorgverzekeraars op korte termijn uitsluitsel.

Zorgverzekeraars zorgen dat (nader te bepalen) extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrisis moeten maken, met inachtneming van het bovenstaande, gedeclareerd kunnen worden. Uitwerking van eventuele maatregelen voor de periode na 1 juni vraagt meer tijd en is ook sterk afhankelijk van het verloop van de crisis. Hierover zal ZN de betrokken branche- en beroepsorganisaties in een later stadium informeren en het gesprek over aangaan.

De afgelopen weken zijn er diverse zogeheten steunbrieven verstuurd naar zorgverleners met de boodschap: geen zorgen, we werken aan een financiële regeling als u zonder geld komt te zitten. Hoe de regelingen er precies uit gaan zien, wordt de komende weken bekend.

Zorgverleners die geen contract hebben met verzekeraars, kregen zo’n brief niet. Zij beginnen wat onrustig te worden. De niet-gecontracteerden, zoals een aantal psychologen of fysiotherapeuten, kunnen ook ondersteuning verwachten.

Voor meer informatie zie de sites van de betreffende beroepsorganisaties.

Terug naar overzicht