Zorgadvies Groningen digitaal

1 juli 2020

De gehele eerste lijn heeft door de coronacrisis haar werkstructuur flink moeten omgooien. Vanuit onze rol om te verbinden en te versterken beweegt Zorgadvies Groningen natuurlijk mee. Dit betekent voor ons o.a. een overstap naar het organiseren van diverse digitale bijeenkomsten.

Digitale managers netwerk
Vier keer per jaar vindt er een ‘eerstelijnsmanagers-netwerkbijeenkomst' plaats. Hier praten praktijkmanagers met elkaar over actuele thema’s binnen de organisatie van de huisartsenpraktijk, over welke rol hij/zij heeft in te vullen en tevens wordt de casuïstiek besproken. Om ook in deze tijd de praktijkmanagers gelegenheid te bieden elkaar te spreken, organiseerde Zorgadvies Groningen een online netwerk bijeenkomst. Omdat het aantal deelnemers hoger lag dan normaal, hebben we de digitale bijeenkomst nu twee keer voor een kleinere groep georganiseerd. Vooraf vroegen we alle deelnemers om alvast goed na te denken over de onderwerpen uit de agenda. Hierdoor konden we gericht met elkaar het gesprek aangaan.

Prettig en nuttig
Het thema van de bijeenkomst was ‘veranderingen’. We hebben gesproken over wat er in de huisartsenpraktijk verandert door de coronacrisis en welke veranderingen we willen behouden of nog moeten gaan doorvoeren in de komende periode en wat daarvoor nodig is. Daarbij hebben wij de praktijkmanagers kunnen vragen of dit casuïstiek kan zijn voor een scholing. Ook de aansluiting van scholen op de huidige dagelijkse praktijk, hebben we besproken. Ondanks de beperking van het elkaar niet fysiek ontmoeten vond men het prettig en nuttig om online van gedachten te kunnen wisselen.

Webinar organisatie van de praktijk
Een scholing voor praktijkmanagers, ‘Organisatie van de praktijk (LEAN)’, die al langer gepland stond voor 11 en 23 juni jl., hebben we online aangeboden. Dat deden we in de vorm van een webinar. Gedurende  1,5 uur  werd er informatie verstrekt over hulpmiddelen die praktijkmanagers de mogelijkheid geven om praktijkprocessen beter te organiseren en blijvend te verbeteren.  

Niet alleen is er veel praktijkervaring gedeeld met de deelnemers, ook kregen ze tal van praktische tips aangereikt. Uitleg was er onder andere over werkplekmanagent (onderdeel van de LEAN systematiek) en de manier waarop je optimaal sturing kunt krijgen op de praktijk. Na de webinar konden de deelnemers middels huiswerkopdrachten oefenen met de  materie. Uiteraard verzorgden wij een terugkoppeling, zodat de webinar wel heel dicht bij een live-scholing kwam.
De webinar is een fenomeen dat Zorgadvies Groningen vaker wil inzetten om in deze coronatijd haar 1e lijnsmanagers en mogelijk ook andere disciplines te blijven voorzien van nuttige informatie en cursussen.

Terug naar overzicht