Geestelijke verzorging-thuis

10 december 2020

Sinds begin 2019 staan geestelijk verzorgers mensen thuis bij die worstelen met zingevings- en levensvragen. Maar zij kunnen ook professionals ondersteunen die zich geconfronteerd zien met cliënten/patiënten met dergelijke vragen. Dit is interessant voor praktijkondersteuners ouderenzorg, als onderdeel van het geriatrisch netwerk en voor POH-GGZ en zorgprofessionals in andere eerstelijns disciplines.

De geestelijk verzorgers-thuis maken o.a. zingevings- en levensvragen bespreekbaar. Ze kunnen aandachtig luisteren, zijn betrokken en goed opgeleid. Ze sluiten aan bij wat wezenlijk is voor de ander en putten daarbij uit tal van bronnen. 

Begeleiding professionals
Op drie onderdelen kunnen de geestelijk verzorgers begeleiding bieden aan professionals:

  1. bij het signaleren van levensvragen bij de patiënten/ cliënten,
  2. bij zorgethische vragen (wat is bijvoorbeeld goede hulp in bepaalde situaties)
  3. bij deskundigheidsbevordering bij het signaleren en beantwoorden van levensvragen bij patiënten/cliënten

Kostenloos
Mensen met zingevings- en levensvragen vanaf 50 jaar en palliatieve patiënten en hun naasten in alle leeftijden kunnen kosteloos een beroep doen op een geestelijk verzorger. Ook zorg- en welzijnsinstellingen, hulpverleners en vrijwilligers in het sociaal domein en de nulde/eerste lijn kunnen kosteloos een beroep doen op een deelnemende geestelijk verzorger-thuis, als het gaat om een MDO en/of scholing.

Meer informatie
Wil je meer weten? Kijk op gvthuis.nl. Of neem direct contact op met een van de geestelijk verzorgers: 

Terug naar overzicht