Verder bouwen aan een sterk ROS-netwerk

24 oktober 2022

Afgelopen jaren hebben de ROS'en geïnvesteerd in hun landelijk netwerk om met elkaar kennis en ervaringen te delen, zodat de regio's met nog meer kennis door hun Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) kunnen worden geholpen.

Landelijke ROS-netwerkdag
Donderdag 13 oktober kwamen medewerkers van alle 14 regionale ondersteuningsorganen (ROS-en) bijeen voor een netwerkdag om verder te bouwen aan een sterk ROS-netwerk. We kijken terug op een mooie, leerzame en gezellige ontmoeting met elkaar, inspirerende presentaties van onder meer George Parker, Sarah Mutsaers en Bob de Wit en een boeiende informatiemarkt. De informatiemarkt was door en voor alle genodigden georganiseerd. Alle thema-ROS coalities hadden een plek waar ze voor elkaar inzichtelijk maakten waaraan op regionaal en landelijk niveau wordt gewerkt.  

Afgelopen jaren hebben de ROS'en geïnvesteerd in hun landelijk netwerk om met elkaar kennis en ervaringen te delen zodat de regio's met nog meer kennis door hun ROS kunnen worden geholpen. “Met het ROS netwerk doen we meer met ons maatschappelijk geld. Het is erg zinvol om goede initiatieven en voorbeelden vanuit Groningen landelijk te delen en wij hebben afgelopen jaar al meerdere goede initiatieven van elders opgepikt en meegenomen in onze projecten. Ik merk dat onze regio hier sterker van wordt”, aldus Hinda Stegeman, directeur van Zorgadvies Groningen.   

Onderscheidende en toegevoegde waarde ROS-netwerk 
Het zorg- en welzijnsveld staat voor een enorme opgave. Regionalisering wordt daarbij gezien als belangrijke ontwikkelingsrichting. Met het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zal dit met nog meer kracht bijgezet worden. Passende zorg, domeinoverstijgende samenwerking, regionale samenwerking en regioregie zijn hierin kernbegrippen. Robert Waterreus, bestuurder van ROS Samergo, schreef recent in een artikel voor de Nieuwsbrief Zorg & Innovatie over de toegevoegde waarde van het ROS-netwerk en over de IZA. We herhalen hier enkele passages van het artikel. Het gehele artikel vind je online.   

Robert Waterreus: “Het IZA borduurt verder op de eerder ingeslagen weg met ‘passende zorg’ als het overkoepelende thema. Belangrijke randvoorwaarden en ingrediënten zijn hierbij onder meer de verdere versterking van de organisatie van de basiszorg en de samenwerking tussen sociaal domein, huisartsenzorg en ggz, meer inzet op preventie en leefstijlgeneeskunde, versnelling van digitalisering en gegevensuitwisseling en natuurlijk de arbeidsmarkt.”

Dit zijn thema’s waar Zorgadvies Groningen ook actief op inzet. Robert Waterreus: “Om al die uitdagingen tegemoet te treden, wordt regionale samenwerking inclusief herschikking van het zorglandschap en concentratie van zorg, essentieel geacht. Aan de twee grootste zorgverzekeraars in elke regio is het vervolgens de taak om overstijgend te zorgen voor de daarvoor benodigde ‘regionale regie’, naast hun eigen reguliere inkooprol voor hun verzekerden. Grote opgaven voor alle betrokken partijen waarin de ROS van toegevoegde waarde kan zijn. De kracht van de ROS’en is dat ze beschikken over kennis van beleid én het regionale veld en het krachtenveld daarbinnen. Daarbij is ook onze onafhankelijkheid een cruciaal aspect. We helpen partijen tot elkaar komen in een samenwerkingsverband en hebben geen eigen belang binnen het netwerksamenwerkingsverband zelf.

Ook de financiële onafhankelijkheid speelt daarbij een rol. En we bieden een vorm van leiderschap die in de theorie van netwerksamenwerking aangeduid wordt als ‘facilitair leiderschap’. Een vorm die niet uitgaat van macht, maar de deskundigheid om sturing en regie te geven aan netwerken en veelal door een onafhankelijke partij invulling gegeven wordt. Dit betekent regievoering zonder macht als middel om gedeeld eigenaarschap in netwerkverband mogelijk te maken, vertrouwen op te bouwen en een gedeeld begrip te creëren." 

Lees hier het hele artikel ‘De regio is aan zet, de ROS kent de weg’ 

Terug naar overzicht