ROS Regio Scan voor data op wijk- en buurtniveau

19 juni 2023

Datagedreven werken wordt steeds belangrijker. Met data breng je de situatie in kaart. Aan de hand van een goede dialoog om de data te interpreteren krijg je bruikbare inzichten in wat je te doen staat. Data kunnen goed van pas komen in samenwerkingen, zowel binnen de eerste lijn als tussen bijvoorbeeld de eerste en nulde lijn. Wat voor beeld kunnen we vormen op basis van de cijfers? En wat betekent dat voor ons gezamenlijke doel en de prioriteiten die we stellen? De ROS Regio Scan helpt je aan de data die hiervoor nodig is.

Regiobeeld
Het maken van een regiobeeld is een voorbeeld van datagedreven werken; het gebruik van data om tot een gezamenlijk gedragen beeld te komen. Zo’n regiobeeld helpt bij het stellen van prioriteiten rondom gezondheidsdoelen en welke verbeterprojecten daaruit volgen. Het vormt hiermee de basis voor een regioplan. De ROS Regio Scan helpt je aan de data die hiervoor nodig is.

Interactief dashboard
De ROS Regio Scan brengt data uit verschillende openbare bronnen op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg bij elkaar in een overzichtelijk en interactief dashboard. Zo wordt in één oogopslag duidelijk hoe het is gesteld met de populatie en de gezondheid daarvan. Wat de ROS Regio Scan uniek maakt, is de mogelijkheid om gemeenten, wijken én buurten met elkaar te vergelijken.

Probeer de ROS Regio Scan
Op www.rosregioscan.nl kun je de ROS Regio Scan uitproberen en ervaren wat de toegevoegde waarde kan zijn voor jou of jouw organisatie.

Meer weten?
Het dashboard is ontwikkeld door het ROS-netwerk. Hier is Zorgadvies Groningen onderdeel van. Ben je na het uitproberen van de ROS Regio Scan nieuwsgierig geworden naar de uitgebreidere versie van het dashboard? Of heb je behoefte aan begeleiding om aan de hand van data de juiste dialoog te voeren om samen te komen tot wat jou, je organisatie of samenwerkingsverband te doen staat? Neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht