Jaarbericht 2022: Versterkt & Verbonden

19 juli 2023

In ons digitaal Jaarbericht 2022 blikken we terug op een bijzonder jaar: 2022. Het jaar waarin we ‘terug naar normaal’ dachten te gaan na twee ingrijpende coronajaren. Vervolgens bleek al snel dat ‘normaal’ niet langer bestaat. De Russische inval in Oekraïne leidde wereldwijd tot veel onzekerheid, hoge inflatie en stijgende energiekosten. Die ontwikkelingen grepen direct in op de levens van kwetsbare patiënten, maar ook zeker op die van zorgverleners en praktijkhouders.

Landelijk gezien stond 2022 in het teken van het Integraal Zorg Akkoord (IZA), dat uiteindelijk door alle partijen werd ondertekend. In het IZA is afgesproken dat  er een visie op de organisatie van de eerstelijnszorg ontwikkeld zal worden. De conceptvisie is gericht op meer lokale samenwerking tussen huisarts, wijkverpleging, apotheker en het sociaal domein per wijk en per dorp in samenhang met andere disciplines. Als regionale ondersteuningsstructuur (ROS) hebben wij de eerste lijn gevoed met advies en kennis op het gebied van organisatie, samenwerking en netwerken. We hebben de zorg versterkt en meer en meer verbonden. Een proces echter dat nog lang niet afgerond is.

Twee richtingen
Terugkijkend op 2022, zijn er twee grote inhoudelijke richtingen te onderscheiden, waarover we al veelvuldig hebben bericht op onze website en in onze nieuwsbrieven. Het gaat over ‘Versterken Eerstelijnszorg’ en ‘Domeinoverstijgend werken’. In het digitaal jaarbericht volstaan we met een korte duiding en geven we telkens verwijzingen naar eerder gepubliceerde artikelen.

Klik hier om het digitaal Jaarbericht 2022 online te bekijken.
Klik hier om de pdf-versie van het Jaarbericht 2022 te downloaden.


Hinda Stegeman
directeur/bestuurder Zorgadvies Groningen

 

Terug naar overzicht