Vacature lid Raad van Toezicht Zorgadvies Groningen

5 oktober 2023

Wij zoeken een lid Raad van Toezicht met profiel financiën. Op zoek naar een toezichthoudende functie bij een betekenisvolle club?

Zorgadvies Groningen werkt als Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) binnen het landelijk dekkend ROS-netwerk vanuit ondersteuningsgelden van het Ministerie van VWS, gebaseerd op de beleidsregel 'Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling’. 

Zorgadvies Groningen
Zorgadvies Groningen is een kleine, onafhankelijke organisatie en zet zich in voor een krachtige eerstelijnszorg in onze regio. Wij richten ons op samenwerken óver de domeinen heen. Dat doen we op thema's als kwetsbare ouderen, geboortezorg en palliatieve zorg. Elk thema vraagt om een gezamenlijke aanpak van bijvoorbeeld zorgaanbieders, gemeenten, welzijn en zorgverzekeraars. En daar ligt onze kracht. 

Taak Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder van Zorgadvies Groningen en deze gevraagd en ongevraagd met advies terzijde te staan. De Raad van Toezicht ziet toe op de realisering van de doelstellingen van Zorgadvies Groningen en voert het werkgeverschap van de bestuurder uit. Daarnaast toetst de Raad van Toezicht een aantal besluiten die statutair onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht. De zittingsduur van een lid van de Raad van Toezicht is vier jaar, een lid is eenmaal herbenoembaar.

Profielschets
Wij zijn op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht met financiën als aandachtsgebied. Wij vragen een lid met/dat:

  • Affiniteit met de doelstelling en het werkveld van Zorgadvies Groningen
  • Strategisch inzicht en een helicopterview
  • In staat is om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over aangelegenheden die aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd
  • Beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en/of organisatorische ervaring
  • In staat is om een juist evenwicht te betrachten in betrokkenheid en bestuurlijke distantie
  • Beschikt over het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen, dat strategisch en analytisch denkend is en een ‘constructieve vooruitdenker'
  • Aantoonbare werkervaring op gebied van financiën en bedrijfsvoering
  • Interesse voor de zorg, vernieuwingen in de zorg, en samenwerken in de zorg.

Tijd en vergoeding
De Raad van Toezicht vergadert vier keer per jaar. Daarnaast is het mogelijk dat incidenteel extra tijd wordt gevraagd. De vergoeding is €1900/jaar (belastingvrij in kader van vrijwilligersvergoeding).

Voor informatie neem je contact op met:

  • Arjen van der Meer, voorzitter Raad van Toezicht (telefoonnummer verkrijgbaar via secretariaat Zorgadvies Groningen 050-211 56 20) of met
  • Hinda Stegeman, directeur/bestuurder Zorgadvies Groningen, 06 1365 22 52.

Reactie
We ontvangen je reactie in de vorm van een motivatiebrief en cv graag vóór 4 november aanstaande. Mailen kan naar h.stegeman@zorgadviesgroningen.nl

Geen acquisitie.

Terug naar overzicht