Lokale coalitie Kansrijke Start in alle Groningse gemeenten

20 oktober 2022

Sinds kort heeft ook de gemeente Westerkwartier een lokale coalitie Kansrijke Start.

In dit landelijke actieprogramma dat lokaal wordt uitgerold, werken gemeente, (geboorte)professionals uit het medisch domein en medewerkers van wijkteams, welzijnswerk en jeugdgezondheidszorg samen aan een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen. Kansrijke Start roept op om het belang van de eerste 1000 dagen van kinderen uit te dragen en er actief op in te zetten.  

De lokale coalitie Kansrijke Start Westerkwartier is een samenwerking tussen de gemeente Westerkwartier, betrokken professionals uit het sociale domein (o.a. jeugdgezondheidszorg en welzijn) en professionals uit het medische domein (o.a. verloskundigen, kraamzorg en huisartsen). Er worden gezamenlijke afspraken gemaakt over het eerder bereiken en signaleren van kwetsbare ouders, over doorverwijzing en over hoe deze kwetsbare gezinnen eerder ondersteund kunnen worden; voor en/of tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Alle 10 Groningse gemeenten zijn nu actief met Kansrijke Start. 

De gemeente Westerkwartier* zet met diverse projecten en beleid in op een kansrijke, inclusieve, creatieve en krachtige start voor alle kinderen in Westerkwartier. Deze inzet is gebundeld in het programma Kickstart Westerkwartier dat in 2021 is gestart. Dit programma bevat drie themalijnen, gericht op de omgeving van kinderen en jongeren (zoals bijvoorbeeld JOGG), brede talentontwikkeling op school (Tijd voor Toekomst) en het versterken van de geboortezorgketen voor een kansrijke start in de eerste duizend dagen van een kind.  

Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om tot een lokale coalitie Kansrijke Start te komen met de gemeente Westerkwartier, verloskundigen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, huisartsen en welzijnswerk. Dinsdag 11 oktober was de eerste verkennende bijeenkomst ‘lokale coalitie Kansrijke Start Westerkwartier’ in Zuidhorn. Zorgadvies Groningen is gevraagd voor de rol van projectleider bij het invlechten van het landelijke Kansrijke Start in het lokale Kickstart programma en de rol van voorzitter van de lokale coalitie. Na een korte presentatie over wat er al in de provincie loopt en hoe dat bevalt, gingen we met de deelnemers aan de slag om afspraken te maken welke stappen ze willen zetten. Daarbij was een belangrijk uitgangspunt ‘provinciaal waar het kan, lokaal waar het moet’.   

Meer weten over Kansrijke Start? 
Er gebeurt veel rondom geboortezorg in onze provincie. Voor meer informatie kijk ook op onze website, op kansrijkestartgroningen.nl en bekijk het filmpje. Contactpersonen bij Zorgadvies Groningen voor Kansrijke Start en integrale geboortezorg zijn Roelinda Bos-Moorlag en Sereh Simons

*De gemeente Westerkwartier is na de herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van Winsum. Het telt 63.678 inwoners (gegevens per 1 januari 2021) verdeeld over 41 kernen. 

Terug naar overzicht