Intervisie praktijkmanagers

3 november 2022

​Zorgadvies Groningen organiseert intervisiebijeenkomsten voor praktijkmanagers om samen stil te staan bij wat er speelt, reflecteren, leren van elkaar en ervaren wat anders kan.

In een veilige omgeving en met een goede intervisie methodiek helpen adviseurs van Zorgadvies Groningen praktijkmanagers om hun professionaliteit verder te ontwikkelen. Op 25 oktober zijn we gestart met een nieuwe intervisie groep van praktijkmanagers, de ‘M&M intervisiegroep'. De eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaken en afspraken maken.  

Kennismaken met chocolade m&m's 
De naam ‘M&M intervisiegroep’ is tijdens deze eerste bijeenkomst bedacht, omdat er met behulp van chocolade M&M’s nader kennis is gemaakt met elkaar. Door de bijzondere manier van kennis maken kwamen er heel veel dingen boven tafel; werkgerelateerde zaken, persoonlijke dingen en leuke wetenswaardigheden. Vervolgens hebben we met elkaar afspraken gemaakt over de inhoudelijke en praktische zaken ten aanzien van onze intervisiebijeenkomsten.  

Wat gedeeld wordt tijdens de intervisie blijft onder ons 
Omdat we uitermate zorgvuldig omgaan met wat er tijdens de intervisie wordt besproken, zullen we niet op de inhoud hiervan verder ingaan. De volgende bijeenkomst staat in het teken van de eerste “echte intervisie”. Aan de hand van een ‘Hoe kan ik..’-vraag gaan we dan voor de eerste keer onze intervisie methodiek doorlopen. Vol enthousiasme en uitkijkend naar de volgende intervisie, sloten we de bijeenkomst af.  

Meer weten? 
Interesse in intervisie? Of in wat Zorgadvies Groningen jou als eerstelijnszorgverlener /praktijkmanager of huisarts mee kan helpen qua kennis, strategie, netwerk of aanpak? Neem dan contact op met Carlijn van Loon of Evelien Brakelé

Bezoek de website
Terug naar overzicht