Geriatrische netwerkbijeenkomst over VIP Samenwerken

27 februari 2023

De agenda van het overleg van het geriatrisch netwerk van Roden stond op 7 februari volledig in het teken van VIP Samenwerken; de toegevoegde waarde van digitaal communiceren bij integrale en domein overstijgende samenwerking. Het werd een geslaagde bijeenkomst.

Zorgadvies Groningen en de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) organiseerden de bijeenkomst van het geriatrisch netwerk op 7 februari in Roden. Zorgadvies Groningen deed dit vanuit haar ondersteunende en adviserende rol bij het opzetten van geriatrische netwerken en digitalisering in de eerste lijn. De GHC vanuit haar rol als aanspreekpunt voor huisartsenpraktijken voor onder andere digitalisering. De GHC faciliteert onder meer het werken met VIP Live en VIP Samenwerken. Een medewerker van Calculus presenteerde over VIP.  
 
Met VIP digitaal communiceren en samenwerken 
Met VIP Samenwerken via VIPLive kun je als zorgverlener handig digitaal communiceren en samenwerken. Digitale communicatie met andere zorgverleners of met de patiënt en eventuele mantelzorgers. Het is een communicatiemiddel dat op initiatief van een huisartsenpraktijk ingezet kan worden vanuit het portaal VIPLive of via de VIPLive-app. Via de Single-Sign-On-koppeling (SSO) kan men vanuit HIS naar VIPLive gaan.  
 
Voordelen en functionaliteiten van VIP Samenwerken 
Gebruik van VIP heeft diverse voordelen als je het bijvoorbeeld vergelijkt met telefoneren of e-mailen. Het is een beveiligd systeem, leent zich voor het gemakkelijk ontsluiten van (medische) gegevens en biedt ook de mogelijkheid om beveiligd online met meerdere mensen te overleggen. Het helpt bij digitaal en op afstand werken, bijvoorbeeld bij digitaal consult voeren.
 
VIP Samenwerken biedt de volgende 4 functionaliteiten:  
Communicatie tussen zorgverleners en met patiënt via portaal en app 
Gebruik van thuismetingen 
Gebruik van beeldbellen met patiënt 
Gebruik van digitale vragenlijsten 
 
Goede gebruikerservaringen met VIP Samenwerken 
Onder de circa 20 aanwezigen tijdens de geriatrische netwerkbijeenkomst waren praktijkondersteuners ouderenzorg, huisartsen, wijkverpleegkundigen, casemanager dementie, specialist Ouderengeneeskunde, diëtist, ergotherapeut en welzijnsmedewerkers. De fysiotherapeut kon er helaas ditmaal niet bij zijn. Een aantal aanwezige zorgprofessionals werkten nog niet of nog niet veel met VIP maar gaan dit nu wel doen. De in het gemeentehuis in Roden aanwezige specialist Ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatrie was Yonos Doestzada. Hij werkt al een aantal jaar naar tevredenheid met VIPLive en met VIP Samenwerken. In het artikel Samenwerken met specialist Ouderengeneeskunde vertelt hij erover en over zijn toegevoegde waarde als specialist bij het bespreken van complexe casuïstiek in ouderenzorg.  
 
Werkafspraken 
Er zijn met ondersteuning van Zorgadvies Groningen binnen het geriatrisch netwerk werkafspraken gemaakt over de inzet van VIP Samenwerken. Onder meer over wanneer VIP te gebruiken, wat de wenselijke reactietermijn is en wat te doen bij afwezigheid. De meeste communicatie kan via VIP Samenwerken, met uitzondering van gebruik van de telefoon in spoedeisende situaties. Ook zijn er afspraken gemaakt wat er nodig is om een patiënt en/of mantelzorger toe te voegen aan het VIP-gesprek. Tijdens de volgende voorjaarsbijeenkomst evalueren we de (nieuwe) gebruikservaringen. 
 
Voor netwerkzorg in de regio volop ingezet op VIP Samenwerken  
Er zijn verschillende digitale systemen waar je mee zou kunnen werken, maar in Drenthe en Groningen wordt bewust volop ingezet op werken met VIP. De GHC werkt hiervoor samen met softwareleverancier Calculus en zorgverzekeraar Menzis. Het bevordert de samenwerking als zoveel mogelijk zorgverleners in de regio gebruik maken van hetzelfde systeem; de meeste communicatie kan prima via VIP, behalve als het spoedeisend is. 
 
VIP Samenwerken kosteloos beschikbaar 
VIP Samenwerken is kosteloos beschikbaar voor alle bij de GHC aangesloten zorgaanbieders en patiënten. Huisartsen en praktijkmedewerkers kunnen de functionaliteiten inzetten voor alle ingeschreven patiënten, dus ook buiten ketenzorg om. Huisartsenpraktijken kunnen zorgverleners uit andere disciplines en andere netwerkpartners uitnodigen om kosteloos gebruik te maken van VIP Samenwerken. Het is belangrijk dat zij dit ook pro-actief gaan doen.  
 
Wil jij VIP Samenwerken inzetten in jouw netwerk? 
 
Meer weten?  
Meer informatie voor huisartsen is te vinden op de website van de GHC (Groninger Huisartsen Coöperatie). De GHC gaat onderdeel uitmaken van de regionale huisartsen organisatie. Bij Zorgadvies Groningen kunnen alle eerstelijns zorgverleners terecht voor advies en ondersteuning over digitalisering, geriatrische netwerken en andere vragen aangaande strategie, kennis, netwerken en aanpak van het beter (samen) organiseren van zorg, zie zorgadviesgroningen.nl. 
 
 
Terug naar overzicht